Hotline: 091 250 7727
Drilling rigs
Drifter

Tags: BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC

BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC

BẢO DƯỠNG HỘP GIẢM TỐC

1 Tổng quan: đề nghị các công việc kiểm tra như sau: - Thường xuyên kiểm tra vết ăn khớp của răng: nếu vết ăn khớp không đều có nghĩa là có dấu hiệu hư hỏng. Đặc biệt là tất cả các ảnh hưởng liên quan đến tuổi thọ của bánh răng khi tuabin hơi đã được kết nối với hộp giảm tốc. Ở trên chỉ là ví dụ, tuy nhiên điều quan trong là để xác định và sớm loại bỏ các ảnh hưởng để đảm bảo tuổi tho của hộp giảm tốc. - Khi hoàn thành việc lắp đặt cần tiến hành kiểm tra ổ đỡ, bên trong hộp giảm tốc (vệ sinh nếu cần), phân tích hoá để xác định đúng loại dầu cần thiết. 2 Bánh răng:

Xem thêm