Hotline: 091 250 7727
Drilling rigs
Drifter

Tags: chế biến quặng Titan đến môi trường

Tác động của khai thác, chế biến quặng Titan đến môi trường

 Tác động của khai thác, chế biến quặng Titan đến môi trường

Bất kỳ hoạt động phát triển nào cũng có tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội. Khai thác và chế biến quặng sa khoáng Titan trong cồn cát ven biển cũng không phải là ngoại lệ, đã và đang để lại nhiều tác động bất lợi đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, cảnh quan ven biển, hệ sinh thái nông nghiệp, làm suy giảm các tài nguyên khác và gây bức xúc trong cộng đồng

Xem thêm